1) Καταχώρηση οικίας σε Airbnb

Συλλογή δεδομένων
Σημειώνουμε όλες τις λεπτομέρειες της οικίας.
Από τον αριθμό των επισκεπτών, μέχρι τον κωδικό του WiFi.

Συγγραφή κειμένων
Τονίζουμε όλα όσα θέλουμε να προσέξει ο επισκέπτης
στην καταχώρηση της οικίας στο Airbnb, προκειμένου να σας επιλέξει.

Επαγγελματική φωτογράφιση
Ο νούμερο ένα παράγοντας στην απόφαση του επισκέπτη
να επιλέξει την δική σας οικία και όχι τις εκατοντάδες κοντινές.

Δημιουργία οδηγού οικίας

2) Διαχείριση των Airbnb

– Μπορεί η διαχείριση του Airbnb να σας φαίνεται δύσκολη. Όχι όμως για εμάς.

– Άμεση απάντηση μηνυμάτων

– Δυναμική τιμολόγηση ανάλογα με την περίοδο και τον ανταγωνισμό.

– Μέγιστη πληρότητα κρατήσεων.

3) Αλληλεπίδραση με επισκέπτες

  • Προσωπική υποδοχή επισκεπτών
  • Η αρχή της φιλοξενίας ξεκινά με το καλωσόρισμα.
    Εμείς θα βρεθούμε με τους επισκέπτες
    και θα τους παραδώσουμε τα κλειδιά της οικίας.
  • Μεταφορά επισκεπτών
  • Κάλυψη αναγκών

Οι επισκέπτες έχουν απαιτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στην οικία σας. Εμείς απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις τους και καλύπτουμε όλες τις ανάγκες τους με σκοπό την 5* βαθμολόγια από αυτούς.

4) Προετοιμασία για τους επόμενους επισκέπτες

– Έλεγχος κατάστασης οικίας

– Ελέγχουμε ότι η κατάσταση του σπιτιού είναι στην εντέλεια και ότι τα προσωπικά σας αντικείμενα και συσκευές μείναν ανέπαφα.

– Καθαρισμός οικίας

– Πραγματοποιούμε πλήρη καθαρισμό της οικίας σας, σε μπάνιο, κουζίνα, σαλόνι και μπαλκόνια. Επιπλέον διαθέτουμε συνεργία που μπορούν να διορθώσουν τυχόν βλάβες που θα προκύψουν.

Ενδιαφέρεστε για τις Airbnb υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας