Καθαρισμός & Απολύμανση Επαγγελματικών χώρων

Αρχικός Καθαρισμός & Απολύμανση .
Αφορά καινούργιους χώρους ή χώρους μετά από
ανακαίνιση ή μετά από αναδιάταξη γραφείων, επίπλων κλπ.

Γενικός Καθαρισμός.
Αφορά στην συνολική καθαριότητα του χώρου σας.

Περιοδικός Καθαρισμός.
Αφορά στην τακτική καθαριότητα του χώρου σας.
Απολύμανση.

Η Απολύμανση πραγματοποιείται ανάλογα με τους χώρους και τα αντικείμενα τους.
1. Νεφελοψεκασμός των χώρων για την πλήρη εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών & ιών.
Η μέθοδος του νεφελοψεκασμού είναι μία αποτελεσματική λύση απολύμανσης η οποία μπορεί να
εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε ιατρεία, σε γραφεία,
σε βιοτεχνίες, σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, γυμναστήρια, studio yoga, χώρους αποθήκευσης
προϊόντων δωμάτια ξενοδοχείων καθώς και κατοικίες.
Σε περιόδους επιδημιών η μέθοδος του νεφελοψεκασμού είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη διότι
επιτυγχάνεται πλήρης απολύμανση των χώρων και των αντικειμένων τους, ακόμη και στα δυσπρόσιτα σημεία,
χωρίς ιδιαίτερη ανθρώπινη προσπάθεια.
Επιτυγχάνουμε την ολοκληρωτική απαλοιφή των βακτηρίων, μυκήτων, ιών καθώς και των αυγών τους και των περιττωμάτων τους.
Τα απολυμαντικά σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ.

2. Απολύμανση αντικειμένων & επιφανειών εκτεταμένης χρήσης και πολλαπλών επαφών.
Διακόπτες φωτισμού – πόμολα πόρτας, πόμολα επίπλων γραφείου & κουζίνας, πάγκοι κουζίνας ,
γραφεία, νιπτήρες, βρύσες, είδη υγιεινής, τηλεφωνικές συσκευές, πληκτρολόγια,
ποντίκια κλπ απολυμαίνονται με μεγάλη επιμέλεια με ειδικά πανάκια με μικρο-φίμπρες
εμποτισμένα με αλκοόλ άνω του 70%

3.Δάπεδα. Απολυμαίνονται με υγρό χλώριο και ειδικές επαγγελματικές σφουγγαρίστρες
που και οι ίδιες απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.